Loading...
0
0862760660 0862760660

Hệ thống cửa hàng

Hệ thống cửa hàng Cashew ở TP.HCM:

 

1/ 38 Ly Tu Trong St, Ben Nghe Ward, Dist 1, HCMC

Phone: (08) 6683 9669

 

2/ B1 - 04 Saigon Centre, 65 Le Loi, Dist 1

Phone: (08) 3821 3837

 

3/ 3F - 02 Cresent Mall, Phu My Hung, Dist 7, HCMC

Phone: (08) 5413 7567

 

4/ 245D Le Van Sy St, Phu Nhuan Dist 

Phone: (08) 6682 5266

Chat with Cashew